Skåda All Världens Uselhet. Visuell Pedagogik och Reformism i det Sena 1800-Talets Populärkultur

Hedvig Brander Jonsson
  • Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History, May 2014, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00233609.2014.913681

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/00233609.2014.913681