Reproductive ecology of a Tibetan frogNanorana parkeri(Anura: Ranidae)

  • Xin Lu, Xiaoyan Ma, Liqing Fan, Yigang Hu, Zedong Lang, Zhibin Li, Bohao Fang, Weibin Guo
  • Journal of Natural History, July 2016, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00222933.2016.1205155

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/00222933.2016.1205155