Ultrastructure of spermatozoa and spermatogenesis inOctopus minor(Sasaki, 1920) (Cephalopoda: Octopoda)

  • Yao-Sen Qian, Xiao-Dong Zheng, Wei-Jun Wang, Jian-Min Yang, Qi Li
  • Journal of Natural History, June 2016, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00222933.2016.1184343

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/00222933.2016.1184343