Nationwide epidemiological survey of idiopathic sudden sensorineural hearing loss in Japan

  • Ryosuke Kitoh, Shin-ya Nishio, Kaoru Ogawa, Sho Kanzaki, Naohito Hato, Michihiko Sone, Satoshi Fukuda, Akira Hara, Tetsuo Ikezono, Kotaro Ishikawa, Satoshi Iwasaki, Kimitaka Kaga, Seiji Kakehata, Atsushi Matsubara, Tatsuo Matsunaga, Takaaki Murata, Yasushi Naito, Takashi Nakagawa, Kazunori Nishizaki, Yoshihiro Noguchi, Hajime Sano, Hiroaki Sato, Mikio Suzuki, Hideo Shojaku, Haruo Takahashi, Hidehiko Takeda, Testuya Tono, Hiroshi Yamashita, Tatsuya Yamasoba, Shin-ichi Usami
  • Acta Oto-Laryngologica, March 2017, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00016489.2017.1297537

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/00016489.2017.1297537