Typology of title transformations in self-translations of Vladimir Nabokov’s short stories

Olga Egorova, Anna Borovskaya, Olga Romanovskaya, Dmitriy Bychkov, Lyubov Spesivtseva
  • Babel, June 2018, John Benjamins
  • DOI: 10.1075/babel.00014.ego
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: