Leonid Pavlovich Shil'nikov (obituary)

  • Dmitry V Anosov, Valentin S Afraimovich, Leonid A Bunimovich, Sergei V Gonchenko, Vyacheslav Z Grines, Yulij S Ilyashenko, Anatolii B Katok, Sergey A Kashchenko, Valerii V Kozlov, Lev M Lerman, Albert D Morozov, Anatolii I Neishtadt, Yakov B Pesin, Anatoly M Samoilenko, Yakov G Sinai, Dmitrii V Treschev, Dmitry V Turaev, Aleksandr N Sharkovskii, Andrei L Shil'nikov
  • Russian Mathematical Surveys, June 2012, Turpion-Moscow Limited
  • DOI: 10.1070/rm2012v067n03abeh004798

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1070/rm2012v067n03abeh004798

The following have contributed to this page: Professor Lev Mikhailovich Lerman