Łączymy wysiłki w leczeniu ran: Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (EWMA)

PETER J. FRANKS, ZBIGNIEW RYBAK
  • Leczenie Ran, April 2006, CrossRef Test Account
  • DOI: 10.1066/s10019060015

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1066/s10019060015