Fabrication of faceted nanopores in magnesium

Shujing Wu, Fan Cao, He Zheng, Huaping Sheng, Chun Liu, Yu Liu, Dongshan Zhao, Jianbo Wang
  • Applied Physics Letters, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4841515
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Jianbo Wang