An investigation into the cumulative breakdown process of polymethylmethacrylate in quasi-uniform electric field under nanosecond pulses

Xu Sun, Rui Lui, Liang Zhao, Jian Cang Su, Xi Bo Zhang, Ya Feng Pan, Li Min Wang, Jin Peng Fang
  • Physics of Plasmas, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4818437
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication