Jitter analysis of a superconducting nanowire single photon detector

Lixing You, Xiaoyan Yang, Yuhao He, Wenxing Zhang, Dengkuan Liu, Weijun Zhang, Lu Zhang, Ling Zhang, Xiaoyu Liu, Sijing Chen, Zhen Wang, Xiaoming Xie
  • AIP Advances, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4817581
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication