Anisotropy of radiation emitted from planar wire arrays

V. L. Kantsyrev, A. S. Chuvatin, A. A. Esaulov, A. S. Safronova, L. I. Rudakov, A. Velikovich, K. M. Williamson, G. C. Osborne, I. K. Shrestha, M. E. Weller, V. V. Shlyaptseva
  • Physics of Plasmas, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4817023
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication