Unusual 90° domain structure in (2/3)Bi(Zn1/2Ti1/2)O3-(1/3)BiFeO3 epitaxial films with giant 22% tetragonal distortion

  • Shintaro Yasui, Keisuke Yazawa, Masaaki Matsushima, Tomoaki Yamada, Hitoshi Morioka, Hiroshi Uchida, Takashi Iijima, Lu You, Junling Wang, Takahisa Yamamoto, Yuichi Ikuhara, Hiroshi Funakubo
  • Applied Physics Letters, July 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4816420

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1063/1.4816420

In partnership with:

Link to American Institute of Physics showcase