Molecular beam epitaxial growth of Bi2Te3 and Sb2Te3 topological insulators on GaAs (111) substrates: a potential route to fabricate topological insulator p-n junction

Zhaoquan Zeng, Timothy A. Morgan, Dongsheng Fan, Chen Li, Yusuke Hirono, Xian Hu, Yanfei Zhao, Joon Sue Lee, Jian Wang, Zhiming M. Wang, Shuiqing Yu, Michael E. Hawkridge, Mourad Benamara, Gregory J. Salamo
  • AIP Advances, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4815972
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication