High-performance ultraviolet-blue light-emitting diodes based on an n-ZnO nanowall networks/p-GaN heterojunction

  • Zhifeng Shi, Yuantao Zhang, Jinxiang Zhang, Hui Wang, Bin Wu, Xupu Cai, Xijun Cui, Xin Dong, Hongwei Liang, Baolin Zhang, Guotong Du
  • Applied Physics Letters, July 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4813538

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1063/1.4813538

In partnership with:

Link to American Institute of Physics showcase