Optical and magnetic properties of porous anodic alumina/Ni nanocomposite films

Jing-Jing Zhang, Zi-Yue Li, Zhi-Jun Zhang, Tian-Shan Wu, Hui-Yuan Sun
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4812466