Crucial role played by interface and oxygen content in magnetic properties of ultrathin manganite films

  • Cong Wang, Kui-juan Jin, Lin Gu, Hui-bin Lu, Shan-ming Li, Wen-jia Zhou, Rui-qiang Zhao, Hai-zhong Guo, Meng He, Guo-zhen Yang
  • Applied Physics Letters, June 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4812302

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1063/1.4812302

In partnership with: