Spin glass behavior in La5/3Sr1/3Ni1 − xCuxO4 system

Jie Xing, Zili Zhang, Zhiyuan Zheng, Zhihong Wang, Weiwen Huang, Guodong Liu
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4811457
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication