Magnetic anisotropy of ultrathin Fe films grown on vicinal Si (111)

Hao-Liang Liu, Wei He, Qiong Wu, Jun Ye, Xiang-Qun Zhang, Hai-Tao Yang, Zhao-Hua Cheng
  • AIP Advances, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4809664
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication