Modulation of Dirac points and band-gaps in graphene via periodic fullerene adsorption

Xiao Liu, Yanwei Wen, Zhengzheng Chen, Hao Lin, Rong Chen, Kyeongjae Cho, Bin Shan
  • AIP Advances, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4807738
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication