Avalanche transition with super-bandwidth magnetic field response in (La0.73Bi0.27)0.67Ca0.33MnO3

Zhengcai Xia, Borong Chen, Yuying Wu, Zhongwen Ouyang, Yue Wu, Lixia Xiao, Junwei Huang, Lirang Shi, Cui Shang, Zhao Jin, Liang Li
  • Applied Physics Letters, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4805006
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication