Enhanced performance of GaN-based light-emitting diodes with graphene∕Ag nanowires hybrid films

Zhi Li, Junjie Kang, Zhiqiang Liu, Chengxiao Du, Xiao Lee, Xiao Li, Liancheng Wang, Xiaoyan Yi, Hongwei Zhu, Guohong Wang
  • AIP Advances, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4803647
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication