Structure, band gap, and Mn-related mid-gap states in epitaxial single crystal (Zn1−xMgx)1−yMnyO thin films

Dapeng Zhu, Guolei Liu, Shuqin Xiao, Shishen Yan, Shumin He, Li Cai, Qinghao Li, Qiang Cao, Shujun Hu, Yanxue Chen, Shishou Kang, Liangmo Mei
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4803141
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication