Sign-reversed and magnitude-enhanced nonlinear absorption of Au–CdS core–shell hetero-nanorods

  • Fan Nan, Shan Liang, Xiao-Li Liu, Xiao-Niu Peng, Min Li, Zhong-Jian Yang, Li Zhou, Zhong-Hua Hao, Qu-Quan Wang
  • Applied Physics Letters, April 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4802918

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1063/1.4802918

In partnership with:

Link to American Institute of Physics showcase