Fabrication and electrical properties of LiNbO3∕ZnO∕n-Si heterojunction

Lanzhong Hao, Yanrong Li, Jun Zhu, Zhipeng Wu, Jie Deng, Xingzhao Liu, Wanli Zhang
  • AIP Advances, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4800705
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication