Large E-field tunability of microwave ferromagnetic properties in Fe50Co50-Hf/lead zinc niobate–lead titanate multiferroic laminates

Shandong Li, Ming Liu, Weiquan Shao, Jie Xu, Sha'ou Chen, Ziyao Zhou, Tianxiang Nan, Nian X. Sun, Jenq-Gong Duh
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4799486
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication