Enhanced high harmonic generation and the phase effect in double-sided relativistic laser-foil interaction

Xueyan Zhao, Xiaofeng Wang, Longqing Yi, Yin Shi, Tongjun Xu, Lingang Zhang, Zhizhan Xu, Yahong Yu, Baifei Shen, Liangliang Ji, Xiaomei Zhang, Wenpeng Wang
  • Physics of Plasmas, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4796090
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication