Self healing of defected graphene

Jianhui Chen, Tuwan Shi, Tuocheng Cai, Tao Xu, Litao Sun, Xiaosong Wu, Dapeng Yu
  • Applied Physics Letters, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4795292