Three dimensional force detection of gold nanoparticles using backscattered light detection

Lu Huang, Honglian Guo, Kunlong Li, Yuhui Chen, Baohua Feng, Zhi-Yuan Li
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4795272