Ferroelectric memristor based on Pt/BiFeO3/Nb-doped SrTiO3 heterostructure

  • Zhongqiang Hu, Qian Li, Meiya Li, Qiangwen Wang, Yongdan Zhu, Xiaolian Liu, Xingzhong Zhao, Yun Liu, Shuxiang Dong
  • Applied Physics Letters, March 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4795145

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1063/1.4795145

In partnership with:

Link to American Institute of Physics showcase