In-plane anisotropic converse magnetoelectric coupling effect in FeGa/polyvinylidene fluoride heterostructure films

Zhenghu Zuo, Qingfeng Zhan, Guohong Dai, Bin Chen, Xiaoshan Zhang, Huali Yang, Yiwei Liu, Run-Wei Li
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4793780
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication