Formation of epitaxial Co1−xNixSi2 nanowires on thin-oxide-capped (001)Si

Wun-Shan Li, Chung-Yang Lee, Chun-Yi Liu, Yen-Chang Chu, Sheng-Yu Chen, Lih-Juann Chen
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4793585
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication