Structure and multiferroic properties of Bi(1-x)DyxFe0.90Mg0.05Ti0.05O3 solid solution

Nan Li, Jiangtao Wu, Yaqi Jiang, Zhaoxiong Xie, Lansun Zheng, Zuo-Guang Ye
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4790326
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication