Mild hydration of didecyldimethylammonium chloride modified DNA by 1H-nuclear magnetic resonance and by sorption isotherm

H. Harańczyk, J. Kobierski, J. Nizioł, E. Hebda, J. Pielichowski, D. Zalitacz, M. Marzec, A. El-Ghayoury
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4789011