Processing optimization and sintering time dependent magnetic and optical behaviors of Aurivillius Bi5Ti3FeO15 ceramics

Guang Chen, Wei Bai, Lin Sun, Jing Wu, Qing Ren, Wenfei Xu, Jing Yang, Xiangjian Meng, Xiaodong Tang, Chun-Gang Duan, Junhao Chu
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4775800
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication