Effect of nonmagnetic zinc impurity on Tc in LaFe1−xZnxPO0.94F0.06 superconductors

Yuke Li, Chen Lv, Yongkang Luo, Xiaojun Yang, Chengyi Shen, Di Xu, Qian Tao, Guanghan Cao, Zhu'an Xu
  • AIP Advances, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4773227
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication