p-InGaN/AlGaN electron blocking layer for InGaN/GaN blue light-emitting diodes

Zhiqiang Liu, Jun Ma, Xiaoyan Yi, Enqing Guo, Liancheng Wang, Junxi Wang, Na Lu, Jinmin Li, Ian Ferguson, Andrew Melton
  • Applied Physics Letters, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4773187
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: zhiqiang liu