Observations of pressure gradient driven m = 1 internal kink mode in EAST tokamak

Liqing Xu, Liqun Hu, Kaiyun Chen, Erzhong Li, Fudi Wang, Ming Xu, Yanmin Duan, Tonghui Shi, Jizong Zhang, Ruijie Zhou, Yebin Chen
  • Physics of Plasmas, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4773032
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication