An improved magnetic field detection unit based on length-magnetized Terfenol-D and width-polarized ternary 0.35Pb(In1/2Nb1/2)O3-0.35Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.30PbTiO3

Jie Jiao, Wei Wang, Lingying Li, Yuting Liu, Bo Ren, Hao Deng, Jianwei Chen, Chundong Xu, Wenning Di, Xiangyong Zhao, Haosu Luo, Weiping Jing
  • Applied Physics Letters, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4769904
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication