High piezoelectric performance in a new Bi-based perovskite of (1−x)Bi(Ni1/2Hf1/2)O3−xPbTiO3

Zhao Pan, Jun Chen, Longlong Fan, Laijun Liu, Liang Fang, Xianran Xing
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4769405
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication