Z-microscopy for parallel axial imaging with micro mirror array

Chuan Yang, Kebin Shi, Mingda Zhou, Siyang Zheng, Shizhuo Yin, Zhiwen Liu
  • Applied Physics Letters, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4768677