Giant resonant magnetoelectric effect in bi-layered Metglas/Pb(Zr,Ti)O3 composites

Junqi Gao, Davresh Hasanyan, Ying Shen, Yaojin Wang, Jiefang Li, D. Viehland
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4765724