Strong coupling effects between a meta-atom and MIM nanocavity

San Chen, Jianqiang Liu, Hongyang Lu, Qianjin Wang, Yongyuan Zhu
  • AIP Advances, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4757120
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication