Quantitative measurement on optical attenuation coefficient of cell lines 5-8F and 6-10B using optical coherence tomography

Jianghua Li, Zhiyuan Shen, Yonghong He, Ziwei Tu, Yunfei Xia, Changshui Chen, Songhao Liu
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4757035