Enhanced piezoelectric and antiferroelectric properties of high-TC perovskite of Zr-substituted Bi(Mg1/2Ti1/2)O3-PbTiO3

Jun Chen, Jianyong Li, Longlong Fan, Ning Zou, Pengfei Ji, Laijun Liu, Liang Fang, Huajun Kang, Xianran Xing
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4755790
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication