Melt fragility of near-intermetallic composition

Xinzhu Wang, Xiufang Bian, Kaikai Song, Xiaolin Zhao, Yanwen Bai
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4754844