Direct drive implosion experiments on SGIII prototype laser facility: Assessing energy coupling efficiency and implosion symmetry

Pu Yu-dong, Huang Tian-Xuan, Li Huang, Zhan Xia-Yu, Peng Xiao-Shi, Song Zi-Feng, Chen Jia-Bin, Song Tian-Ming, Chen Ming, Yu Rui-Zhen, He Xiao-An, Li Chao-Guang, Zhang Lu, Zheng Jia-Hua, Jing Long-Fei, Chen Bo-Lun, Su Ming, Jiang Wei, Yu Bo, Yan Ji, Li Ping, Lei Hai-Le, Jiang Shao-En, Ding Yong-Kun, Tang-Qi
  • Physics of Plasmas, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4739070
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication