Numerical studies of third-harmonic generation in laser filament in air perturbed by plasma spot

Liu-Bin Feng, Xin Lu, Ting-Ting Xi, Xiao-Long Liu, Yu-Tong Li, Li-Ming Chen, Jing-Long Ma, Quan-Li Dong, Wei-Min Wang, Zheng-Ming Sheng, Duanwei He, Jie Zhang
  • Physics of Plasmas, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4737578
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication