Strong blue light emission from a-SiNx:O films via localized surface plasmon enhancement

  • Zhongyuan Ma, Minyi Yan, Xiaofan Jiang, Huafeng Yang, Guoyin Xia, Xiaodong Ni, Tao Ling, Wei Li, Ling Xu, Kunji Chen, Xinfan Huang, Duan Feng
  • Applied Physics Letters, July 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4732101

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1063/1.4732101

In partnership with: