Correlation between electronic structure and magnetic properties of Fe-doped ZnO films

Tiexin Chen, Liang Cao, Wenhua Zhang, Wang Zhang, Yuyan Han, Zhiyuan Zheng, Faqiang Xu, Ibrahim Kurash, Haijie Qian, Jia’ou Wang
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4730605
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication