Crack-free InGaN multiple quantum wells light-emitting diodes structures transferred from Si (111) substrate onto electroplating copper submount with embedded electrodes

  • Tufu Chen, Yunqian Wang, Peng Xiang, Ruihong Luo, Minggang Liu, Weimin Yang, Yuan Ren, Zhiyuan He, Yibin Yang, Weijie Chen, Xiaorong Zhang, Zhisheng Wu, Yang Liu, Baijun Zhang
  • Applied Physics Letters, June 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4729414

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1063/1.4729414

In partnership with: